Call for papers

‘Let’s talk about history!’ – Public history through face-to-face communication

22–24 May 2019, Workshop in Prague, deadline 18 November 2018

Organisers: German Historical Institute Warsaw / Centre for Contemporary History, Potsdam

People talk about history – this has been the case always and everywhere. Pokračování textu

Building the Scenes? Fan/zines in Central Eastern and South Eastern Europe before and after the Fall of Berlin Wall

22. – 23. 2. 2019, Prague, deadline for submission of the abstracts 18. 11. 2018

pdf

Sixth International Congress: Music and Audio-Visual Culture MUCA

14. – 16. 2. 2019, University of Murcia, termín přihlášek 23. 11. 2018

více na www

CFP – Musicologica Olomucensia

Pro připravované číslo recenzovaného časopisu Musicologica Olomucensia (prosinec 2018) hledáme studie zaměřené především na rozmanité otázky hudby a hudební kultury ve střední a východní Evropě, a to bez omezení historického, žánrového či metodologického. Pokračování textu