CFP – Musicologica Olomucensia

Pro připravované číslo recenzovaného časopisu Musicologica Olomucensia (prosinec 2018) hledáme studie zaměřené především na rozmanité otázky hudby a hudební kultury ve střední a východní Evropě, a to bez omezení historického, žánrového či metodologického. Vítány jsou jak tradičně historicky či analyticky orientované příspěvky, tak texty tendující k interdisciplinárnímu pojetí, respektive k sociálním, mediálním, literárním, etnomuzikologickým a jiným průnikům včetně důrazu na zkoumání populární hudby. Studie v rozsahu 15–40 normostran včetně poznámek pod čarou lze zasílat na adresu musicologicaolomucensia@upol.cz do 30. listopadu 2018. Více informací na webu http://new.musicologicaolomucensia.upol.cz/call-for-contributors/