“Na prahu nové doby” – mezioborová konference o počátcích Československé republiky

26. – 29. 10. 2018, Praha, termín přihlášek 31. 8. 2018

Cfp, přihláška

pdf