Naší ambicí je soustředit zde odkazy na veškeré odborné texty, které byly o (převážně) české populární kultuře publikovány a o nichž se domníváme, že má smysl si je přečíst, ať už ze zvědavosti či jako podklad pro další bádání.

Protože máme přehled hlavně o oblastech, o něž jsme se sami zajímali, uvítáme odkazy na další studie a knihy, aby se tato stránka mohla stát základním rozcestníkem pro zájemce o bádání v oblasti místní populární kultury. Můžete nám psát na náš email cspk@cspk.eu.

Ladislav HOLÝ

Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. SLON, 2001. | Další informace

druhé vydání SLON 2010

Zdeněk PRIMUS

The Pope smoked dope: rock music and the alternative visual culture of the 1960s. Praha: Kant, 2005.
Typ: Katalog  | Další informace

Katalog stejnojmenné výstavy mapující rockovou hudbu a vizuální kulturu 60. let minulého století. Výstava se věnovala přebalům gramofonových desek, rockovým časopisům a plakátům naší i západní produkce.