Naší ambicí je soustředit zde odkazy na veškeré odborné texty, které byly o (převážně) české populární kultuře publikovány a o nichž se domníváme, že má smysl si je přečíst, ať už ze zvědavosti či jako podklad pro další bádání.

Protože máme přehled hlavně o oblastech, o něž jsme se sami zajímali, uvítáme odkazy na další studie a knihy, aby se tato stránka mohla stát základním rozcestníkem pro zájemce o bádání v oblasti místní populární kultury. Můžete nám psát na náš email cspk@cspk.eu.

Sabina MIHEJL - Reana SENJKOVIČ

Gendering Socialist Popular Cultures. IN: Media Research. Vol.16 No.1., 2010. | Dostupné online: Plný text

Soubor studií o socialistické populární kultuře a genderu.

Magdalena BOGUSŁAWSKA - Zuzanna GRĘBECKA (ed.)

Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. IN: Kraków, 2010.

Eric D. GORDY

The Culture of Power in Serbia: Nationalism and the Destruction of Alternatives. IN: Pensylvania University, 1999.

Ondřej DANIEL

Bigbít nebo turbofolk: Představy migrantů z bývalé Jugoslávie. IN: Praha: AntropoWeb, 2013. | Dostupné online: Plný text

Миша ЂYPKOBИЋ

Слика, звук и моћ: огледи о поп-политици. IN: Београд, 2009.

Ivan ČOLOVIĆ

Politics of Identity in Serbia. IN: London, 2002.

Joachim BORNSCHEIN

Kalt und Heiß : Die Magdeburger Rock- und Underground Szene 1962 – 1989. IN: AXON, 2008.

Catherine BAKER

Sounds of the Borderland, Popular Music, War and Nationalism in Croatia since 1991. IN: London, 2010.

Veronika ZAPLETALOVÁ

Chatařství/Summerhouses. Architektura lidských snů a možností. Era, 2007.

Soubor fotografií zachycujících osobitost a kreativitu českých chatařů. Doplněno několika studiemi.

Zuzana KEPPLOVÁ

The beat of ‘cool capitalism’ : how Slovak club cultures helped make the new middle class. IN: Budapest: CEU, 2013.
Typ: dizertační práce  | Dostupné online: Plný text