„Praha, tak vzhůru do panoptika“ ‒ mobilní přednášky o Praze, letní semestr 2012/2013

Praha je vedle řady zdůrazňovaných superlativ místem, kde dochází ke kontaktu nejrůznějších společenských skupin, ať již na poli sociální stratifikace nebo na poli kulturním. Mnoho z těchto kontaktů představuje formu sociálního konfliktu. Přesto (nebo právě proto) je těmto oblastem věnována jen okrajová pozornost. Ačkoliv má přednáškový cyklus podtitul mobilní přednášky o Praze, nejedná se o obsahový pandán k tradičním turistickým exkurzím. Cyklus se snaží rozebrat problematiku fenoménu hlavního města z pohledu, který je v humanitních vědách často opomíjen.
První část přednáškového cyklu by měla být věnována problematice sociálního vyloučení, druhá pak pohledu na Prahu z pozic studia populární kultury.

sylabus

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>