Archiv autora: luciep

8.11.2022, 19:30, Skautský institut 4/1, Praha 1

myko-vize: houby v současné vizuální kultuře a antikoloniální ekofeminismus

Jaký význam má setkávání s houbami mimo ekologii lesa? Jakou roli hrají biologické a kulturní projevy hub v tom, jak se vztahujeme k sobě samým, k druhým a ke světu kolem nás? Pokračování textu

pdf
11.10.2022, 19:30, Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Houby, houby, houby… všude, kam se podíváš

Přednáška bude úvodním představením tématu hub v populární kultuře a vnese do letošního Roku hub několik otázek, které se nabízejí k dalším debatám a přemýšlení. Pokračování textu

plakátek

Tomáš Kavka – Jiří Andrs (eds.): Hudební mainstream v Československu mezi 60. a 90. lety 20. století, in Acta Musei Nationalis Pragae – Historia 3-4/ 74 / 2020

On-line zde.

Slovanský ústav AV ČR, v.v.i, Valentinská 91/1, Praha 1, 3rd floor, Wednesday 14 September, 6 PM

Fungi in Popular Culture and Global Cuisine: A Conversation With Dina Iordanova

Fungi are a subtle phenomenon that has permeated human culture since its dawn. From the earliest times until today, they have accompanied hunters and gatherers on their adventurous expeditions.

Pokračování textu

Jiří Andrs, Louis Armstrong v Praze. Pohledy do zákulisí, in Harmonie 7-8/ 2022

Recenze: Jan Krško − Jan Mareš − Jan Pohunek − Jan Randák − Jan Špringl, Český tramping v časech formování a rozmachu, Jiří Andrs, ANM-H 1-2/ 2020

Pdf verze zde.

Přivlastňování si Boba Dylana

Konference Přivlastňování si Boba Dylana se uskuteční v Českých Budějovicích ve dnech 24. – 25. 11. 2022. Termín přihlášek je 15. 9. 2022. Více v přiloženém pdf.

pdf

Karel Šima, Ondřej Daniel, Tomáš Kavka: 2013 – East by Eastwest: Cultural Studies‘ Route to Eastern Europe, in: Lateral. Journal of Cultural Studies Association, Issue 10.2 (Fall 2021)

On-line zde.

otevřené call for papers

tematické konference