Helena SRUBAR

Ambivalenzen des Populären. Pan Tau und Co. zwischen Ost und West. UVK, 2008.

Německý pohled na české dětské televizní seriály a jejich vnímání v tehdejší SRN.