Veronika KONOPÁSKOVÁ

Dechová hudba v současnosti – performance, funkce, recepce. IN: Praha: FF UK, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text