Sabina MIHEJL - Reana SENJKOVIČ

Gendering Socialist Popular Cultures. IN: Media Research. Vol.16 No.1., 2010. | Dostupné online: Plný text

Soubor studií o socialistické populární kultuře a genderu.