Martina MLYNÁŘOVÁ

Genderové stereotypy v poradně dětského zábavního portálu Alík. IN: Praha: FHS UK, 2010.
Typ: bakalářská práce