Krystyna KARDYNI-PELIKÁNOVÁ

Hra na detektivku (K otázkám geneze a výstavby Povídek z jedné a druhé kapsy). IN: Š. Vlašín a kol.: Kniha o Čapkovi, Praha: Československý spisovatel, 1988, s.204-224.
Typ: studie