Lada HUBATOVÁ-VACKOVÁ - Cyril ŘÍHA

Husákovo 3 + 1. Bytová kultura 70. let. VŠUP, 2007.

Několik studií věnovaných sídlištnímu životního stylu, bytové a spotřební kultuře 70. let.