Kristina ANDĚLOVÁ

Imaginární vnější svět: Obraz „Západu“ v československé společnosti v obobí přestavby. IN: Praha: FF UK, 2011.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text