Jan LOMÍČEK

Jen v zemi miliónů je radost, krása, ráj… Obraz sovětské utopie v diskurzu československých sympatizantů SSSR ve třicátých letech 20. století. IN: Kuděj: 1/2010, 2010.
Typ: studie