Stanislav HOLUBEC

Lidé periferie. Sociální postavení a každodennost pražského dělnictva v meziválečné době. IN: Plzeň: Západočeská univerzita, 2009.
Typ: monografie 

obsahuje kapitolu o kulturních praktikách a trávení volného času v dělnickém prostředí