Pavel JANÁČEK

Literární brak. Operace vyloučení, operace nahrazení, 1938-1951. Host, 2004, s.412.
Typ: monografie  | Další informace

Zásadní monografie věnovaná souboji státu a elit s populární literaturou v 30. – 50. letech 20. století.
Anotace: Monografie se zabývá zobrazováním, odmítáním a cenzurou populární literatury v moderní české literární kultuře, jakož i souběžnými procesy nahrazování odmítnutých forem literárnosti formami jinými, žádoucími z hlediska kulturních elit. Hlavní pozornost věnuje období 1938-1951, v němž spatřuje vyústění dlouhodobých trendů, zdaleka ne přítomných jen v kultuře české. (www.kosmas.cz)