Oldřich SIROVÁTKA

Literatura na okraji? IN: Š. Vlašín a kol.: Kniha o Čapkovi. Praha: Československý spisovatel, 1988, s.148-164.
Typ: studie