Robert KULMIŃSKI

Major Zeman znowu nadaje. Kilka uwag o kulturze repetycji. IN: M. Bogusławska - Z. Grębecka - J. Sadowski (eds.) Pop-komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Warszawa, 2010.
Typ: studie