Ladislav HOLÝ

Malý český člověk a skvělý český národ. Národní identita a postkomunistická transformace společnosti. SLON, 2001. | Další informace

druhé vydání SLON 2010