Petr JANEČEK

Města a jejich příběhy. Urbánní prostředí jako oáza ústní tradice. IN: Kulturně-literární revue Pandora 19, 2009, s.129-135.
Typ: studie