Josef ČAPEK

Nejskromnější umění. IN: Praha: Fr. Borový, 1948.