Petr BEDNAŘÍK – Irena REIFOVÁ

Normalizační televizní seriál: socialistická konstrukce reality. IN: Praha: Sborník Národního muzea v Praze, řada C – Literární historie. Sv. 53, č. 1-4., 2008.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text