Oldřich SIROVÁTKA

Od literatury k braku: Cesty a mechanismy české konzumní četby ve 20. letech. IN: Česká literatura, roč. 25, č. 3, 1977, s.210-223.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text