Michaela PYŠŇÁKOVÁ - Barbora HOHNOVÁ

Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“. IN: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 46, No. 2, 2010, s.257-280.
Typ: studie