Blanka HEMELÍKOVÁ

Pacientka dr. Hegla ve veselém plážovém kompletu. (Časopis Eva na pozadí populárních časopisů pro ženy). IN: E. Gilk - L. Neumann (eds.) Kontakty a konflikty kultur. Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s.107-113.
Typ: studie