Magdalena BOGUSŁAWSKA - Zuzanna GRĘBECKA (ed.)

Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. IN: Kraków, 2010.