Marie FIŠEROVÁ

Posouvání hranic v chápání pojmu/významu „populární kultura“ jejími konzumenty (na příkladu ženského publika sledujícího televizní seriály pro celou rodinu). IN: Praha: FSV UK, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text