Eva ZMRZLÍKOVÁ

Recepce seriálu Zoufalé manželky a jejich amerických hrdinek českou ženou. IN: Olomouc: FF UP, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text