Adéla GJURIČOVÁ

Revoluce odkládá sametový háv: Erotika a nahé tělo v českém veřejném prostoru po roce 1989. IN: Dějiny a současnost, r. 33, č. 11, 2011, s.40-43.
Typ: studie