Petr JANEČEK

Skokem z Baby do Bohnic aneb Mýtus o Pérákovi. Jak kolektivní imaginace vytváří různé podoby městských fantomů. IN: Host 8, 2008, s.33-37.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text