Martin ŠAROCH

Sledování televize a její role mimo prostředí tradičního domova a rodiny v kontextu tzv. nových médií/technologií. IN: Brno: FSS MU, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text