Zuzana ŠNAJDROVÁ

Sociální užití televize v každodenním životě seniorek. IN: Praha: FSV UK, 2009.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text