Petr JANEČEK

Současné pověsti a jejich výzkum v moderní folkloristice. IN: Český lid/Etnologický časopis 94/3, 2007, s.305-322.
Typ: studie