Josef SMOLÍK

Subkultury mládeže: Uvedení do problematiky. IN: Praha, 2010.