Kateřina ŠKAŘUPOVÁ

Televize v rodinách, které ji nevlastní. IN: Brno: FSS MU, 2007.
Typ: diplomová práce