Paulina BREN

The greengrocer and his TV. The culture of communism after the 1968 Prague Spring. Cornell University Press, 2010.

Normalizační společnost zkoumaná skrz médium televizního vysílání.