Martin ŠIKULA

Vesnické noviny a satirický obraz kolektivizace 50.let 20.století v moravských okresech severozápadního Horácka (Otevření problematiky výzkumu tzv. vesnických novin na příkladu politicky podmíněné prezentace lidového humoru). IN: Západní Morava: Vlastivědný sborník, roč. XV, 2011, s.110-137.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text