Libora OATES-INDRUCHOVÁ

Žena na ulici: (Stereo)typické reprezentace žen v současné velkoplošné reklamě v České republice. IN: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol.31, 1, 1995, s.85-104.
Typ: studie