Jiří ŠAFR

Životní styl a sociální třídy: vytváření symbolické kulturní hranice diferenciací vkusu a spotřeby. IN: Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2008.
Typ: monografie 

Autor na základě analýzy dat z výzkumu z roku 2004 ukazuje, jak v České republice funguje vztah mezi sociální stratifikací, životním stylem a vkusem.