Blanka HEMELÍKOVÁ

Zločin a trest v populární literatuře pro ženy. Zločinem k polepšení a k vykoupení. IN: L. Peisertová - V. Petrbok - J. Randák (eds.): Zločin a trest v české kultuře 19. století. Praha: Academia, 2011, s.219-223.
Typ: studie