Jakub MACHEK

Zprostředkovaná paměť města: Pražský Illustrovaný Kurýr. IN: M. Ferencová – J. Nosková a kol.: Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19. – 21. století. Etnologický ústav AV ČR a Ústav etnológie SAV, 2009, s.67-99.
Typ: studie