Skryté

Urban People – call for contributions

Authors are welcome to send in articles on any topic corresponding to the general goals of the Lidé města / Urban People journal.  Deadline for submissions is March 1, 2022.

www

Performances & Practices. Collaborative Formats in Science Academia and Art

7. – 8. 7. 2022, Performances & Practices. Collaborative Formats in Science Academia and Art, Dresden, deadline: 15. 2. 2022

pdf

Perspectives on the Future of the Planet in Popular Culture

13. – 16. 4. 2022, virtuální konference

www

František Čuňas Stárek – Martin Valenta, Podzemní symfonie Plastic People, Jiří Andrs, Moderní dějiny 29/1, 2021

pdf

Real Fake ⁄ Fake Realness: (Re)appropriation, the Ironic, and Fandoms in Pop Cultures

Zürich, deadline: Jan 31, 2022

www

Everyday Life in State-Socialist Societies

Conference in Pula (Croatia), 12–15 May 2022

www

Přehled aktivit CSPK za rok 2020

pdf

Obsáhlá cesta krajem cestovního ruchu Československa, Tomáš Kavka, Acta Musei Nationalis Pragae – Historia, roč. 72, č. 3-4/2018

pdf

Jan Andrš

Ondřej Daniel

Ondřej Daniel se zajímá o subkultury a sociální hnutí během dlouhého postsocialismu. Jsou mu blízká témata spjatá s populární i alternativní hudbou, má rád filmy i literaturu.