Skryté

Věda o fanzinech pro akademiky i laiky, Jiří Andrs, ANMH 3-4/ 2022

On-line zde.

Martina Vacková Reiterová

Martina Vacková Reiterová se zabývá obrozeneckými hnutími 19. století, jejich reprezentačními strategiemi a použitím populární kultury ke své propagaci. V poslední době se zajímá o využití digitálních metod ve výzkumu humanitních věd. Aktuálně dokončuje doktorské studium na FF UK v oboru obecných a komparativních dějin.

Anna Kolářová

Doktorandka sociálních dějin na FF UK, kterou momentálně nejvíc zajímají kulturní a environmentální dějiny horské turistiky. V minulosti se odborně věnovala také dudákům a muzeím. Když zrovna nesedí v archivu nebo neodpovídá na teoretické otázky svého školitele, najdete ji právě v nějakém muzeu nebo v horách. Na dudy hrát neumí.

Kateřina Cidlinská

Romana Kocourková

Vystudovala sociální dějiny na Filosofické fakultě UK. Zabývala se postavením zakladatele kulturní historie Čeňka Zíbrta v jeho soudobé historiografii. Pracovala například na oddělení vnějších vztahů v Národním muzeu. Baví ji osvěta v oblasti kritického myšlení a popularizace vědy. Miluje folklor a metal a má tři kočky.

Reminder CfP THE STATE-SOCIALIST WORLD TURNED GLOBAL: CULTURAL ENCOUNTERS DURING THE COLD WAR

Type: Conference
Date: April 15, 2023
Location: Romania

CfP: Pop after Communism. The Transformation of Popular Culture after 1989/90 (Potsdam)

Pop after Communism. The Transformation of Popular Culture after 1989/90.

Organiser: Jürgen Danyel (Leibniz Centre for Contemporary History Potsdam)

Place: Berlin

From-To: 15 – 17 Nov. 2023

Deadline: 31 May 2023

More on the conference website

Tomáš Kavka – Jiří Andrs (eds.): Hudební mainstream v Československu mezi 60. a 90. lety 20. století, in Acta Musei Nationalis Pragae – Historia 3-4/ 74 / 2020

On-line zde.

Jiří Andrs, Louis Armstrong v Praze. Pohledy do zákulisí, in Harmonie 7-8/ 2022

Recenze: Jan Krško − Jan Mareš − Jan Pohunek − Jan Randák − Jan Špringl, Český tramping v časech formování a rozmachu, Jiří Andrs, ANM-H 1-2/ 2020

Pdf verze zde.