Konference a cfp

„Nejdiskriminovanější menšina v ČR”, Ondřej Daniel, 10. 2. 2012

příspěvek v rámci IV. mezinárodní antropologické konferenci o problematice etnických menšin pořádanou Fakultou humanitních studií UK v Praze. Pokračování textu

prezentace

Punkeři, chuligáni a metalisti si přijdou i pro vaše děti: morální panika a společenská kritika pozdních osmdesátých let v Československu, Ondřej Daniel, 1. 12. 2011

V rámci cyklu „Horizonty, možnosti a limity kulturního života v komunistickém Československu“, Pokračování textu

pdf

Populární kultura a česká identita, 27. a 28. 5. 2011, Moravská Třebová

CSPK proměnilo Moravskou Třebovou v těžiště studia české populární kultury

V pátek 27. a sobotu 28. května 2011 uspořádalo Centrum pro studium populární kultury (CSPK) konferenci „Populární kultura a česká identita“. Jak prezident sdružení Ondřeje Daniel na úvod vysvětlil, prvotním impulsem bylo otevřít kritickou diskuzi nad otázkami české identity, přičemž se CSPK inspirovalo obdobnou debatou, kterou v Rakousku vyvolávají již celá desetiletí angažovaní umělci a vědci. Konferenci zahájil místostarosta Moravské Třebové pan ing. Pavel Brettschneider, který zdůraznil, že něco podobného se ve městě ještě nedělo. Pokračování textu

Mezi etikou a estetikou: ostalgie jako typ kolektivní paměti, Ina Marešová, 27. – 28. 5. 2011

Mezi etikou a estetikou: ostalgie jako typ kolektivní paměti Pokračování textu

Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století, Jakub Machek, 27. – 28. 5. 2011

Počátky populární kultury v českých zemích na přelomu 19. a 20. století  Pokračování textu

Majales – sváteční veselí jako médium komunikace studentstva, Tomáš Kavka, 27. – 28. 5. 2011

Majales – sváteční veselí jako médium komunikace studentstva Pokračování textu

Báječné nové světy, současnost a budoucnost v meziválečné české utopické beletrii, Jakub Machek, 19. 5. 2011

příspěvek v rámci konference Bude ako nebolo. Podoby utopického žánru, Bratislava, 19. 5. 2011

 

Pražský ilustrovaný kurýr (Prague Illustrated Courier), Jakub Machek, 10. – 12. 6. 2007

příspěvek v rámci konference Historisierung und kulturelle Kategorien unter dem Blickwinkel der historischen Anthropologie und Kulturwissenschaften 6., Brno, 10.-12.6.2007

prezentace