Jiřina ŠMEJKALOVÁ

Cultural Studies, sociologie kultury a „my“. Úvaha mírně metodologická. IN: Sociologický časopis 40:1, 2004, s.77-94.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Jiřina ŠMEJKALOVÁ

Framing the Difference: ‚Feminism‘ and Plebeism in the Czech Media in 1990’s. IN: Jirina van Leeuwen (ed.). Mediale Welten in Tschechien nach 1989: Otto Sagner, 2006.
Typ: studie 

Jiřina ŠMEJKALOVÁ

Retailing Words and Images: The De-socialisation of Cultural Industries. IN: Culturelink. Special Issue on “Redefining Cultural Identities. The Multicultural Contexts on the Central European and Mediterranean Regions“, Nada Svob-Dokic (ed.): Institute for International Relations, 2001.
Typ: studie 

Michaela PYŠŇÁKOVÁ - Barbora HOHNOVÁ

Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“. IN: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol. 46, No. 2, 2010, s.257-280.
Typ: studie 

Robert KULMIŃSKI

Major Zeman znowu nadaje. Kilka uwag o kulturze repetycji. IN: M. Bogusławska - Z. Grębecka - J. Sadowski (eds.) Pop-komunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Warszawa, 2010.
Typ: studie 

Tomáš KAVKA

Sametová transformace sexuality v populární kultuře .
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Adéla GJURIČOVÁ

Revoluce odkládá sametový háv: Erotika a nahé tělo v českém veřejném prostoru po roce 1989. IN: Dějiny a současnost, r. 33, č. 11, 2011, s.40-43.
Typ: studie 

Jiří FLÍGL

New Yorku a Libni zdaleka se vyhni / Exploatační tendence v české porevoluční kinematografii. IN: Cinepur, 2010.
Typ: studie  | Dostupné online: Plný text

Ondřej DANIEL - Jan LOMÍČEK

Zdivočelí rodáci: Jak (ne)zobrazovat nástup KSČ k moci. IN: Forum Historiae, roč. 1, č. 1., 2013.
Typ: studie 

Ondřej DANIEL

„Nejdiskriminovanější menšina v České republice“: disciplinace, exotizace, idealizace a politika moravské identity. IN: BITTNEROVÁ Dana, MORAVCOVÁ Mirjam: Etnické komunity. Kontinuita kulturní reprodukce. Praha: Fakulta humanitních studií UK, 2013, s.283-305.
Typ: studie