Eva ZMRZLÍKOVÁ

Recepce seriálu Zoufalé manželky a jejich amerických hrdinek českou ženou. IN: Olomouc: FF UP, 2012.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana ŠNAJDROVÁ

Sociální užití televize v každodenním životě seniorek. IN: Praha: FSV UK, 2009.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Kateřina ŠKAŘUPOVÁ

Televize v rodinách, které ji nevlastní. IN: Brno: FSS MU, 2007.
Typ: diplomová práce 

Martin ŠAROCH

Sledování televize a její role mimo prostředí tradičního domova a rodiny v kontextu tzv. nových médií/technologií. IN: Brno: FSS MU, 2013.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Jana POKORNÁ

Analýza publika televizního sportovního vysílání optikou Genderu. IN: Brno: FSS MU, 2007.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Michaela PEJCHALOVÁ

Síla samolepek – etnografický výzkum v první třídě. IN: Praha: PedF UK, 2011.
Typ: bakalářská práce  | Dostupné online: Plný text

Zuzana PAULUSOVÁ

Život s televizí: Role a místo televize v každodenním životě vybraných seniorek. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Tereza MAZÁKOVÁ

„Nejsem lůzr, který žije jenom tady v tom pajzlu.“ Aneb etnografie H/hospody. IN: Praha: FHS UK, 2011.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Eva KVASNIČKOVÁ

Rozdílné způsoby užití „řízené“ a „neřízené“ seriality na příkladu diváckých konzumací seriálu Ulice. IN: Praha: FSV UK, 2010.
Typ: diplomová práce  | Dostupné online: Plný text

Vendula KREJČÍŘOVÁ

Násilí v médiích optikou žáků základní a střední školy. IN: Brno: FSS MU, 2011.
Typ: bakalářská práce