Michaela PYŠŇÁKOVÁ - Barbora HOHNOVÁ

Od monolitické masy k neomezenému individualismu? Význam spotřeby v každodenním životě „mainstreamové mládeže“. IN: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 2010, Vol. 46, No. 2, 2010, s.257-280.
Typ: studie 

Libora OATES-INDRUCHOVÁ

Žena na ulici: (Stereo)typické reprezentace žen v současné velkoplošné reklamě v České republice. IN: Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Vol.31, 1, 1995, s.85-104.
Typ: studie