Naší ambicí je soustředit zde odkazy na veškeré odborné texty, které byly o (převážně) české populární kultuře publikovány a o nichž se domníváme, že má smysl si je přečíst, ať už ze zvědavosti či jako podklad pro další bádání.

Protože máme přehled hlavně o oblastech, o něž jsme se sami zajímali, uvítáme odkazy na další studie a knihy, aby se tato stránka mohla stát základním rozcestníkem pro zájemce o bádání v oblasti místní populární kultury. Můžete nám psát na náš email cspk@cspk.eu.

Michel MAFFESOLI

Le temps des tribus: le déclin de l’individualisme dans les sociétés postmodernes. IN: Paris, 1988.

Rupa HUQ

Beyond Subculture. IN: London, 2006.

Paul HODKINSON - Wolfgang DEICKE

Youth cultures: Scenes, Subcultures and Tribes. IN: New York, 2007.

Dick HEBDIGE

Subculture: The Meaning of Style. IN: London, 1979.

Stuart HALL - Tony JEFFERSON

Resistance Through Rituals: Youth Subcultures in Post-War Britain. IN: London, 1993.

Mark URALSKIJ

Porträt eines Nonkonformisten : Der Künstler Nemuchin im Interieur des sowjetischen Undergrounds. IN: NOVUM PUblishing, 2010.

Dubravka UGREŠIĆ

Culture of Lies: Antipolitical Essays. IN: Pennsylvania State University, 1998.

Reana SENJKOVIĆ

Izgubljeno u prijenosu. IN: Zagreb, 2008.

Anja SCHWANHAUSSER

Stilrevolte Underground. IN: Lit Verlag, 2002.

Anja SCHWANHAUSSER

Kosmonauten des Underground. IN: Campus Verlag, 2010.