Rada CSPK, z. s.

Zdeněk Nebřenský

Jan Andrš

Vystudoval mezinárodní vztahy a teorii interaktivních médií, pracuje jako marketingový manažer. Věnuje se běhu, literatuře a videohrám. V Radě CSPK zastává roli radního pro propagandu.

Více o něm se dozvíte na honzaandrs.cz.

Ondřej Daniel

Ondřej Daniel se zajímá o subkultury a sociální hnutí během dlouhého postsocialismu. Jsou mu blízká témata spjatá s populární i alternativní hudbou, má rád filmy i literaturu.

Blanka Nyklová

Nová předsedkyně CSPK Blanka Nyklová vystudovala mediální studia a sociologii, a to s důrazem na genderová studia. Gender vidí všude, populární kulturu a zejména její projevy od druhé poloviny 20. století nevyjímaje. Nevyhýbá se bizarní vizuální kultuře od českého Okresu na severu po finskou Sensuelu. Ve volných chvílích vyřezává.

Jiří Andrs

Zabývá se hudebními subkulturami v období normalizace. Ve volném čase sjíždí řeky nebo zahrádkaří. V CSPK aktuálně vykonává funkci místopředsedy.

 

Tomáš Kavka

se zajímá o populární kulturu a dějiny každodennosti od 19. až do 21. století. V poslední době se vedle dějin dětství či mediálních dějin hudby věnoval muzejním a jiným veřejným prezentacím určeným pro široký lid, ať už doby budování první československé republiky, tak komunistického panství nebo moderního kapitalismu. V rámci CSPK nyní jako tajemník účtuje peníze, což k populární kultuře nesporně patří také.

Karel Šima

studoval historii a antropologii a putoval po různých výzkumných a vysokoškolských institucích až zakotvil na Filozofické fakultě. Dlouhodobě se zajímá o moderní svátky a slavnosti, v posledních letech i subkultury a DIY a rád všem klade teoretické otázky. Na populární kultuře ho zajímá propojování vysokého a nízkého, mainstreamu a alternativy, moderního a tradičního.