Rada CSPK, z. s.

Martina Vacková Reiterová

Martina Vacková Reiterová se zabývá obrozeneckými hnutími 19. století, jejich reprezentačními strategiemi a použitím populární kultury ke své propagaci. V poslední době se zajímá o využití digitálních metod ve výzkumu humanitních věd. Aktuálně dokončuje doktorské studium na FF UK v oboru obecných a komparativních dějin.

Anna Kolářová

Doktorandka sociálních dějin na FF UK, kterou momentálně nejvíc zajímají kulturní a environmentální dějiny horské turistiky. V minulosti se odborně věnovala také dudákům a muzeím. Když zrovna nesedí v archivu nebo neodpovídá na teoretické otázky svého školitele, najdete ji právě v nějakém muzeu nebo v horách. Na dudy hrát neumí.

Kateřina Cidlinská

Romana Kocourková

Vystudovala sociální dějiny na Filosofické fakultě UK. Zabývala se postavením zakladatele kulturní historie Čeňka Zíbrta v jeho soudobé historiografii. Pracovala například na oddělení vnějších vztahů v Národním muzeu. Baví ji osvěta v oblasti kritického myšlení a popularizace vědy. Miluje folklor a metal a má tři kočky.

Zdeněk Nebřenský

Jan Fára Andrš

Vystudoval mezinárodní vztahy a teorii interaktivních médií, pracuje jako marketingový manažer. Věnuje se běhu, literatuře a videohrám. V Radě CSPK zastává roli radního pro propagandu. Více o něm se dozvíte na honzaandrs.cz.

Blanka Nyklová

Nová předsedkyně CSPK Blanka Nyklová vystudovala mediální studia a sociologii, a to s důrazem na genderová studia. Gender vidí všude, populární kulturu a zejména její projevy od druhé poloviny 20. století nevyjímaje. Nevyhýbá se bizarní vizuální kultuře od českého Okresu na severu po finskou Sensuelu. Ve volných chvílích vyřezává.

Jiří Andrs

Zabývá se hudebními subkulturami v období normalizace. Ve volném čase sjíždí řeky nebo zahrádkaří. V CSPK aktuálně vykonává funkci místopředsedy.

 

Tomáš Kavka

se zajímá o populární kulturu a dějiny každodennosti od 19. až do 21. století. V poslední době se vedle dějin dětství či mediálních dějin hudby věnoval muzejním a jiným veřejným prezentacím určeným pro široký lid, ať už doby budování první československé republiky, tak komunistického panství nebo moderního kapitalismu. V rámci CSPK nyní jako tajemník účtuje peníze, což k populární kultuře nesporně patří také.

Karel Šima

studoval historii a antropologii a putoval po různých výzkumných a vysokoškolských institucích až zakotvil na Filozofické fakultě. Dlouhodobě se zajímá o moderní svátky a slavnosti, v posledních letech i subkultury a DIY a rád všem klade teoretické otázky. Na populární kultuře ho zajímá propojování vysokého a nízkého, mainstreamu a alternativy, moderního a tradičního.