Rada CSPK, z. s.

Zdeněk Nebřenský

Jan Andrš

Ondřej Daniel

Ondřej Daniel se zajímá o subkultury a sociální hnutí během dlouhého postsocialismu. Jsou mu blízká témata spjatá s populární i alternativní hudbou, má rád filmy i literaturu.

Blanka Nyklová

Blanka Nyklová vidí gender všude, populární kulturu a zejména její projevy od druhé poloviny 20. století nevyjímaje. Nevyhýbá se bizarní vizuální kultuře od českého Okresu na severu po finskou Sensuelu. Ve volných chvílích vyřezává.

 

Jiří Andrs

Zabývá se hudebními subkulturami v období normalizace. Ve volném čase sjíždí řeky nebo zahrádkaří. V CSPK aktuálně vykonává funkci místopředsedy.

 

Tomáš Kavka

se věnuje především sociální historii. Preferuje období počátků moderních evropských národních států v 19. století, ale nevyhýbá se ani tématům novějším a žhavé současnosti. V září 2020 byl opětovně zvolen předsedou CSPK.

Karel Šima

Od studia historie a historické antropologie se dostal až k evropské etnologii, kde kde zkoumá především slavnosti a svátky, subkultury a DIY a rád sobě a všem ostatním klade teoretické otázky. Na populární kultuře ho zajímá propojování vysokého a nízkého, mainstreamu a alternativy a moderního a tradičního.