2011/12

Přednáškové cykly vedené členy CSPK na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v akademickém roce 2011/12.

„Populární kultura a subkultury“, letní semestr 2011/2012

V letním semestru 2011/2012 proběhl na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze cyklus specializačních přednášek na téma „Populární kultura a subkultury“, který zajišťovali členové a spolupracovníci CSPK. Přednášky se konaly v pondělí od 17:30 do 19:05 v místnosti č. 117 na ÚHSD v Celetné ulici č. 20.

sylabus